Hải sản tẩm bột

Danh mục Hải sản tẩm bột

6 sản phẩm

Bạch tuộc tẩm bột (Tako karaage)

Thành phần

+ Thành phần : bạch tuộc, bột mix

+ Size : 10/15, 15/20 g/miếng

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1 kg/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : không cần rã đông chiên trong dầu sôi khoảng 6 phút

500g, 1000g

Cá trác tẩm bột

Thành phần

+ Thành phần : cá trác, bột mix

+ Size : 50/70, 70/90, 100/120

+ Đóng gói : 2 con/khay, 10 miếng/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : không cần rã đông chiên trong dầu sôi khoảng 6 phút

200, 500, 1000 g

Đầu mực ống tẩm bột

Thành phần

+ Thành phần : đầu mực ống, bột mix

+ Size : 6/10 g/miếng

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1000 g/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : không cần rã đông chiên trong dầu sôi khoảng 5 phút

500g, 1000g

Ebi Katsu

Thành phần

+ Thành phần : tôm, bột và 1 số gia vị khác

+ Size : 20, 40, 60 g/miếng

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1 kg/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : không cần rã đông chiên trong dầu sôi, bánh chín vàng là được

500g, 1000g

Tôm tẩm bột

Thành phần

+ Thành phần : tôm, bột mix

+ Size : 20, 25, 30 g/con

+ Đóng gói : 10 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : không cần rã đông chiên trong dầu sôi khoảng 5 phút

200g, 250g, 300g

Tôm tẩm bột xù

Thành phần

+ Thành phần : tôm, bột mix và một số gia vị khác

+ Size : 20, 25, 30 g/con

+ Đóng gói : 10 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : không cần rã đông chiên trong dầu sôi khoảng 5 phút

200g, 250g, 300g

Bạn cần tư vấn ?