Sushi

Danh mục Sushi

14 sản phẩm

Sushi bạch tuộc

Thành phần

+ Thành phần : 100% bạch tuộc

+ Size (g/miếng) : 6g, 7g, 8g

+ Đóng gói : 30 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

180g, 210g, 240g

Sushi bạch tuộc Việt Nam

Thành phần

+ Thành phần : 100 bạch tuộc

+ Size (g/miếng) : 6g, 7g, 8g

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 140g, 160g

Sushi cá chẽm

Thành phần

+ Thành phần : 100% cá chẽm

+ Size : 6, 8 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120, 160 g/khay

Sushi cá saba ngâm giấm

Thành phần

+ Thành phần : 100% cá saba

+ Size (g/miếng) : 6g, 8g

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 160g

Sushi cá trích

Thành phần

+ Thành phần : 100% cá trích

+ Size : 6, 8 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120, 160 g/khay

Sushi đầu mực ống

Thành phần

+ Thành phần : 100% đầu mực ống

+ Size (g/miếng) : 6g, 8g

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 180g

Sushi lườn cá hồi khè

Thành phần

+ Thành phần : 100% cá hồi

+ Size (g/miếng) : 6g, 8g

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 160g

Sushi lườn cá hồi lột da

Thành phần

+ Thành phần : 100% cá hồi

+ Size (g/miếng) : 6g, 8g

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 160g

Sushi mực nang

Thành phần

+ Thành phần : 100% mực nang

+ Size (g/miếng) : 6g, 8g, 10g

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : 18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 160g, 200g

Bạn cần tư vấn ?