Nhuyễn Thể

Danh mục Nhuyễn Thể

8 sản phẩm

Bạch tuộc cắt sống/luộc

Thành phần

+ Size : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 g/miếng

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

Bạch tuộc luộc

Thành phần

+ Size : 100/200, 200/300, 300/500, 500/up con/kg

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

Bạch tuộc nguyên con làm sạch

Thành phần

+ Size : 10/20, 20/40, 40/60, 60/up con/kg

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

Đầu mực ống làm sạch

Thành phần

+ Size : 60/up cái/kg

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Loligo edulis

Mực nang nguyên con làm sạch

Thành phần

+ Size : 10/20, 20/40, 40/60, 60/up con/kg

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Sepia pharaonis

Mực ống cắt khoanh

Thành phần

+ Size : 60/up

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Loligo edulis

Mực ống nguyên con làm sạch

Thành phần

+ Size : 10/20, 20/40, 40/60, 60/up con/kg

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Loligo edulis

Râu bạch tuộc chần

Thành phần

+ Size : 10/15 g/cái

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

Bạn cần tư vấn ?