Bạch tuộc cắt sống/luộc

Bạch tuộc cắt sống/luộc

製品情報

+ Size : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 g/miếng

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

質問がありますか?