Bạch tuộc luộc

Bạch tuộc luộc

製品情報

+ Size : 100/200, 200/300, 300/500, 500/up con/kg

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

質問がありますか?