Bạch tuộc nguyên con làm sạch

Bạch tuộc nguyên con làm sạch

製品情報

+ Size : 10/20, 20/40, 40/60, 60/up con/kg

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

質問がありますか?