Tôm HLSO

Tôm HLSO

製品情報

+ Size : 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

質問がありますか?