Tôm CPDTO

Tôm CPDTO

製品情報

+ Size : 51/60, 61/70, 71/90, 91/100, 100/200, 200/300

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

質問がありますか?