CategoryCá

6 result

Cá chẽm cắt khúc

Ingrediant

+ Thành phần : 100% cá chẽm

+ Size : theo yêu cầu

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1000 g/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : dùng chiên, nướng và các món khác tùy thích

500 g, 1000 g

Cá chẽm fillet

Ingrediant

+ Thành phần : 100% cá chẽm

+ Size : 300/500, 500/800 g/miếng

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1000 g/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : dùng chiên, nướng và các món khác tùy thích

500 g, 1000 g

Cá hồi cắt kirimi

Ingrediant

+ Thành phần : 100% cá hôi

+ Size : theo yêu cầu

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1000 g/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : dùng chiên, nướng và các món khác tùy thích

500g, 1000g

Cá saba fillet

Ingrediant

+ Thành phần : 100% cá saba

+ Size : 30/50, 50/70, 70/90, 100/120

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1000 g/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : dùng chiên, nướng và các món khác tùy thích

500g, 1000g

Cá thu cắt khúc

Ingrediant

+ Thành phần : 100% cá thu

+ Size :

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1000 g/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : dùng chiên, kho và các món khác tùy thích

500 g, 1000 g

Cá tuyết cắt kirimi

Ingrediant

+ Thành phần : 100% cá tuyết

+ Size : theo yêu cầu

+ Đóng gói : 500 g/khay, 1000 g/túi

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : dùng chiên, nướng và các món khác tùy thích

500g, 1000g

Bạn cần tư vấn ?