Xiên que

CategoryXiên que

2 result

Mực nang xiên que

Ingrediant

+ Size : 20/40, 40/60 con/kg

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Sepia pharaonis

Tôm mực ống xiên que

Ingrediant

+ Size : theo yêu cầu

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

Bạn cần tư vấn ?