Cá biển

CategoryCá biển

6 result

Cá đổng

Ingrediant

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá đục

Ingrediant

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá mòi

Ingrediant

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá ngừ

Ingrediant

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá nục

Ingrediant

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá thu đao

Ingrediant

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Bạn cần tư vấn ?