Sản phẩm giá trị gia tăng

Danh mục Sản phẩm giá trị gia tăng

10 sản phẩm

Bạch tuộc tẩm bột

Thành phần

+ Size : 10/12 g/miếng

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu khách hàng

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

Bánh hẹ Chizimi

Thành phần

+ Size : 20, 30 g/miếng

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu khách hàng

Bánh Okonomiyaki

Thành phần

+ Size : 100, 130, 150, 200, 250 g/cái

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

Bánh Takoyaki

Thành phần

+ Size : 18, 20, 15, 30, 35 g/cái

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

Bánh Takoyaki hình chuông (Tsurigane)

Thành phần

+ Size : 18, 20, 30 g/cái

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

Cá trác tẩm bột

Thành phần

+ Size : 80/100, 100/120 g/miếng

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu khách hàng

Đầu mực ống tẩm bột

Thành phần

+ Size : 6/10 g/miếng

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu khách hàng

Ebi katsu

Thành phần

+ Size : 20, 40, 60 g/miếng

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu khách hàng

Tôm tẩm bột

Thành phần

+ Size : 20, 25, 30 g/con

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu khách hàng

Bạn cần tư vấn ?