Sushi

Danh mục Sushi

12 sản phẩm

Sushi bạch tuộc

Thành phần

+ Size : 6, 7, 8 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

Sushi bạch tuộc Việt Nam

Thành phần

+ Size : 6, 7, 8 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Octopus membranaceus

Sushi cá hồi khè

Thành phần

+ Size : 6, 8, 10 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

Sushi cá hồi lột da

Thành phần

+ Size : 6, 8, 10 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

Sushi đầu mực ống

Thành phần

+ Size : 6, 8, 10 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Loligo edulis

Sushi mực nang

Thành phần

+ Size : 6, 8, 10 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Sepia pharaonis

Sushi mực ống

Thành phần

+ Size : 5, 6, 8 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Loligo edulis

Sushi mực ống khè

Thành phần

+ Size : 6, 8 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Loligo edulis

Sushi mực ống nguyên con

Thành phần

+ Size : 10, 12, 15, 18 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Loligo edulis

Bạn cần tư vấn ?