Hải sản hỗn hợp

Danh mục Hải sản hỗn hợp

1 sản phẩm

Hải sản hỗn hợp

Thành phần

+ Size : theo yêu cầu

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

Bạn cần tư vấn ?