Hải sản hỗn hợp

Hải sản hỗn hợp

Thông tin sản phẩm

+ Size : theo yêu cầu

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

Bạn cần tư vấn ?