Hải sản hỗn hợp

Hải sản hỗn hợp

Product infomation

+ Size : theo yêu cầu

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

Bạn cần tư vấn ?