Sushi

Danh mục Sushi

14 sản phẩm

Sushi mực ống

Thành phần

+ Thành phần : 100% mực ống

+ Size : 6, 8 g/miếng

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120, 160 g/khay

Sushi mực ống khè

Thành phần

+ Thành phần : 100% mực ống

+ Size (g/miếng) : 6g, 8g

+ Đóng gói : 20 miếng/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 160g

Sushi mực ống nguyên con

Thành phần

+ Thành phần : 100% mực ống

+ Size (g/con) : 10g, 12g, 15g, 18g

+ Đóng gói : 20 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

200g, 240g, 300g, 360g

Sushi tôm

Thành phần

+ Thành phần : 100% tôm thẻ

+ Size : L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L

+ Đóng gói : 30 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 140g, 175g, 200g, 230g, 290g

Sushi tôm xẻ bướm

Thành phần

+ Thành phần : 100% tôm thẻ

+ Size (g/miếng) : 6g, 8g

+ Đóng gói : 20 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 160g

Bạn cần tư vấn ?