Cá biển

Danh mục Cá biển

6 sản phẩm

Cá đổng

Thành phần

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá đục

Thành phần

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá mòi

Thành phần

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá ngừ

Thành phần

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá nục

Thành phần

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Cá thu đao

Thành phần

+ Size :

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin :

Bạn cần tư vấn ?