Mực nang nguyên con làm sạch

Mực nang nguyên con làm sạch

Thông tin sản phẩm

+ Size : 10/20, 20/40, 40/60, 60/up con/kg

+ Đóng gói : Block, IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Sepia pharaonis

Bạn cần tư vấn ?