Cửa hàng

Danh mục

90 sản phẩm


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm nobashi

Ingrediant

+ Size : 8g, 10g, 12g, 15g

+ Đóng gói : 20 con/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm RPD

Ingrediant

+ Size : 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 90/100, 100/200

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm RPDTO

Ingrediant

+ Size : 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 90/100, 100/200

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm tẩm bột

Ingrediant

+ Thành phần : tôm, bột mix

+ Size : 20, 25, 30 g/con

+ Đóng gói : 10 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : không cần rã đông chiên trong dầu sôi khoảng 5 phút

200g, 250g, 300g


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm tẩm bột

Ingrediant

+ Size : 20, 25, 30 g/con

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu khách hàng


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm tẩm bột xù

Ingrediant

+ Size : 20, 25, 30 g/con

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu khách hàng


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm tẩm bột xù

Ingrediant

+ Thành phần : tôm, bột mix và một số gia vị khác

+ Size : 20, 25, 30 g/con

+ Đóng gói : 10 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : không cần rã đông chiên trong dầu sôi khoảng 5 phút

200g, 250g, 300g


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm thẻ lột vỏ (tôm RPD)

Ingrediant

+ Thành phần : 100% tôm thẻ

+ Size : 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 90/100, 100/200 con/kg

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : Rã đông tự nhiên ở nhiệt độ phòng hoặc ngâm trong nước khoảng 15 phút với bao bì. Chế biến tuỳ thích

500g, 1000g


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm thẻ lột vỏ luộc (tôm CPD)

Ingrediant

+ Thành phần : 100% tôm thẻ

+ Size : 51/60, 61/70, 71/90, 91/100, 100/200, 200/300 con/kg

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : Rã đông tự nhiên ở nhiệt độ phòng hoặc ngâm trong nước khoảng 15 phút với bao bì. Chế biến tuỳ thích

500g, 1000g

Bạn cần tư vấn ?