Cửa hàng

Danh mục

90 sản phẩm


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Sushi tôm xẻ bướm

Ingrediant

+ Size : 6, 8, 10 g/miếng

+ Đóng gói : 20 con/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Sushi tôm xẻ bướm

Ingrediant

+ Thành phần : 100% tôm thẻ

+ Size (g/miếng) : 6g, 8g

+ Đóng gói : 20 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : rã đông dùng ngay không cần chế biến, ăn ngon hơn với mù tạt và nước tương

120g, 160g


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm CPD

Ingrediant

+ Size : 51/60, 61/70, 71/90, 91/100, 100/200, 200/300

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm CPDTO

Ingrediant

+ Size : 51/60, 61/70, 71/90, 91/100, 100/200, 200/300

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm duỗi (tôm nobashi)

Ingrediant

+ Thành phần : 100% tôm

+ Size : 8, 10, 12, 15 g/con

+ Đóng gói : 20 con/khay, 30 con/khay

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : Rã đông tự nhiên ở nhiệt độ phòng hoặc ngâm trong nước khoảng 15 phút với bao bì. Dùng làm tôm tempura hoặc chế biến tuỳ thích

240g, 300g, 360g, 450g,


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm HLSO

Ingrediant

+ Size : 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

TÔM HOSO

Ingrediant

+ Size : 21/25, 26/30, 31/40, 41/50

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm mực ống xiên que

Ingrediant

+ Size : theo yêu cầu

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu


Deprecated: WC_Product::get_categories is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_category_list instead. in /home/vifoods/public_html/wp-includes/functions.php on line 4717
Category:

Tôm mực xiên que

Ingrediant

+ Thành phần : tôm thẻ, mực ống

+ Bảo quản : -18ºC hoặc ngăn đông tủ lạnh

+ HDSD : Rã đông tự nhiên ở nhiệt độ phòng hoặc ngâm trong nước khoảng 15 phút với bao bì. Chế biến tuỳ thích

400g, 500g, 1000g

Bạn cần tư vấn ?